Myszynieckie Archiwum Społeczne

Myszynieckie Archiwum Społeczne to niepaństwowy zasób archiwalny, który powstaje w ramach Centrum Archiwistyki Społecznej. Jego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Archiwum ma charakter zasobu cyfrowego przechowującego i promującego pamiątki związane z miastem i Gminą Myszyniec.

KONCERT „ACH - POEZJA !”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu oraz Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki zapraszają na koncert, na którym usłyszą Państwo znane utwory wielkich polskich poetów z muzyką Kuby Michalskiego.

konkurs plastyczny "Piękna nasza gmina cała"

KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA”
Zapraszamy uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Myszyniec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA”. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Logo MGBP w Myszyńcu

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

Dzień ten zostanie odpracowany 22 kwietnia 2023r. (sobota) w godzinach 8:00-16:00.

W związku z powyższym 2 maja 2023 r. MGBP w Myszyńcu będzie nieczynna.

Promocja książki Robert Radzik