Regulamin Czytelni

 • 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Zgłaszający się do czytelni pozostawia  aktualną kartę biblioteczną.
 5. Bibliotekarz rejestruje odwiedziny czytelnika w systemie  bibliotecznym Mateusz w dziale Czytelnia.
 6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 • 2. ZASADY KORZYSTANIA
 1. W czytelni korzystać można z wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.
 2. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Udostępnione na miejscu książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne nie wolno wynosić z czytelni.
 4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 5. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca udostępnione na miejscu książki, materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.
 • 3. OCHRONA ZBIORÓW
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów.
 2. W przypadku uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą Dyrektora Biblioteki dostarczyć inną książkę tej samej wartości, przydatną w Bibliotece.
 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na koszt odkupionej książki.
 • 4. SKARGI I WNIOSKI
 1. Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
 • 5. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do regulaminu czytelni może być czasowa, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.