1. Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania danych dostarczonych przez Użytkownika bądź zebranych od niego przez .................................................... (zwaną dalej Biblioteką) za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem ................................... (zwanym dalej Serwisem).
 2. Wszystkim Użytkownikom Serwisu gwarantujemy pełną poufność danych wskazanych w pkt. 1.
 3. Bez zgody Użytkownika jego dane nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim.
 4. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony danych osobowych, dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Serwis zbiera adresy IP w celach administrowania Systemem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych, przede wszystkim badania poziomu świadczonych usług.
 6. Serwis może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu a ponadto pozwalają Użytkownikom na bezpieczne korzystanie z zasobów Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 7. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies określa, czym są pliki cookies i jakie są reguły ich zastosowania w Serwisie:
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • operator Serwisu ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz do uzyskania do nich dostępu;
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Serwis może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i
  usunięcia ich w każdym czasie.
 • Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych powinien się skontaktować w dowolny sposób z Administratorem Systemu lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ........................................................
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Każdorazowo będzie to miało miejsce poprzez opublikowanie nowej polityki
  prywatności w Serwisie.