OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: Inspektorem ochrony danych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 507-054-139,
1. Administratorem danych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, 07-430 Myszyniec, Pl. Wolności 58, tel:. +48 29 772 16 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Dane są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do następujących celów:
a. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
b. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
c. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych Regulaminie biblioteki oraz:
a. ustawa o finansach publicznych,
b. ustawa o statystyce publicznej
c. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
4. Wymienione przepisy wprowadzają obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych jako jedno z podstawowych zadań. Obowiązek ten nie mógłby być realizowany bez posiadania wiedzy o osobach, którym materiały biblioteczne są wypożyczane. Z tego zadania wynika więc prawo do przetwarzania danych w zakresie wystarczającym do ochrony zbiorów bibliotecznych, a w praktyce do zapewnienia sobie możliwości zrealizowania uprawnienia określonego w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o bibliotekach. Zatem przesłanką legalizującą przetwarzanie danych czytelników (w zakresie adekwatnym do realizacji zadania ochrony wypożyczanych zbiorów) jest realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
5. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
6. Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy oraz kontrahenci z którymi została podpisana umowa powierzenia danych osobowych.
7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).