Kalendarium ważniejszych wydarzeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu

 • 1949r. - Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu.
 • 1954r. - W związku z podziałem administracyjnym kraju Biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzką i obsługuje 4 gromady: Myszyniec, Wykrot, Wolkowe i Dąbrowy.
 • 1954r. - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie czytelnictwa.
 • 1967r. - Otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Wykrocie.
 • 1972r. - Kolejna reforma administracyjna kraju. Gromadzka Biblioteka przekształca się w gminną Bibliotekę, a Biblioteka Gromadzka w Wykrocie staje się Filią GBP w Myszyńcu.
 • 1972r. - GBP otrzymuje lokal w nowo wybudowanym budynku (początkowo dwie izby o pow. 49 m2, po roku 3 izby o pow. 64 m2). GBP wchodzi w strukturę GOK.
 • 1976r. - GBP w Myszyńcu przybywa Filia w Czarni w związku z włączeniem gminy Czarnia do gminy Myszyniec.
 • 1977r. - Otwarta zostaje filia w Wolkowych.
 • 1978r. - Otwarcie filii w Surowem.
 • 1981r. - Na wniosek bibliotekarskiej „Solidarności” GBP zostaje wyłączona ze struktury GOK, odzyskując dawną autonomię.
 • 1982r. - Ponownie powstaje gmina Czarnia. GBP w Myszyńcu „traci” 2 filie: w Surowem i Czarni.
 • 1983r. GBP otrzymuje dodatkowe pomieszczenia (80 m2) z przeznaczeniem na czytelnię.
 • 1984r. - Po raz pierwszy odbywa się Konkurs Recytatorski pn. „Kurpie Zielone w Literaturze”, który stanie się najpopularniejszym konkursem na Kurpiowszczyźnie.
 • 1985r. - Powołanie Filii Bibliotecznej w Pełtach.
 • 1988r. - Otwarcie filii bibliotecznej w Starym Myszyńcu.
 • 1989r. - Otwarcie filii bibliotecznej w Wydmusach.
 • 1990r. - Przeniesienie filii ze Starego Myszyńca do Olszyn.
 • 1991r. - 11 listopada odbywają się uroczyste obchody 200-lecia nadania praw miejskich Myszyńcowi, podczas których GBP otrzymuje imię księdza Władysława Skierkowskiego.
 • 1992r. - Decyzją Wójta Gminy Myszyniec zostaje zawieszona działalność Filii Bibliotecznej  w Wolkowych. Księgozbiór przekazano do Szkoły Podstawowej w Wolkowych.
 • 1993r. - Myszyniec otrzymuje ponownie prawa miejskie (utracone po Powstaniu Styczniowym). GBP zmienia nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.
 • 1993r. - MGBP zdobywa centralną nagrodę w Konkursie „Bliżej Teatru - Teatr 93” m. in. za organizację Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.
 • 1994r. - Wojewoda Ostrołęcki nadaje MGBP odznakę zbiorową „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”.
 • 1996r. - MGBP jest gospodarzem wojewódzkich obchodów „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, organizowanych pn. „Biblioteka ośrodkiem wiedzy o regionie”.
 • 2000r. - Komputeryzacja Biblioteki - Tworzenie Bazy Katalogowej.
 • 2000r. - Decyzją Burmistrza Myszyńca zostaje zawieszona działalność Filii Bibliotecznych w: Olszynach, Pełtach, Wydmusach. Księgozbiory przekazano do Szkół Podstawowych w wymienionych miejscowościach.
 • 2005r. - Kolej myszyniecka – pamiątki i wspomnienia.
 • 2007r. - Generalny remont w MGBP, zwiększa się lokal biblioteki o dodatkowe pomieszczenie.
 • 2007r. - Spotkanie inicjujące powstanie Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki.
 • 2011r. - Medal „W Dowód Uznania” od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • 2011r. - Rokiem Księdza Władysława Skierkowskiego. Jubileusz 20-lecia nadania imienia ks. Władysława Skierkowskiego Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu. 
 • 2012r. - Srebrny Talar Kurpiowski za działania na rzecz upamiętniania ks. W. Skierkowskiego.
 • 2015r. - MGBP rozpoczyna wypożyczanie komputerowe.
 • 2018r. - Jubileusz 10-lecia istnienia przy MGBP w Myszyńcu Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki.
 • 2018r. - Generalny remont Filii Bibliotecznej w Wykrocie.
 • 2019r. - Biblioteka otrzymała „Kurpika 2018” - Nagrodę Prezesa Związku Kurpiów w kategorii: Działalność Publiczna.
 • 2020r. Noc Poezji poświęcona „100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II”. 
 • 2021r. - Wystawa „Często powraca do mnie w snach… Przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny Świąteckich”. Gościem honorowym uroczystego otwarcia wystawy była Grażyna Maria Świątecka – profesor nauk medycznych, kardiolog, działeczka społeczna, Dama Orderu Orła Białego, myszynianka z urodzenia.
 • 2021r. - Noc Poezji poświęcona ks. Wł. Skierkowskiemu w 80-tą rocznicę śmierci.
 • 2021r. - Jubileusz Bazyliki Mniejszej Pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu – Uroczyste podsumowanie konkursów poświęconych 100-leciu konsekracji kościoła w Myszyńcu. 
 • 2021r. - Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego. Jubileusz 30-lecia nadania imienia ks. Władysława Skierkowskiego Miejsko-Gminnej  Bibliotece Publicznej w Myszyńcu.