Portret ks. SkierkowskiegoKsiądz kanonik Władysław Skierkowski

Władysław Skierkowski urodził się 12 marca 1886 r. we wsi Głużek pod Mławą. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się na organistę. Następnie podjął naukę w Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1912 r. Pierwszą pracę jako wikariusz rozpoczął w Dzierzgowie.

Ks. Władysław Skierkowski do Myszyńca przybył w 1913 r. gdzie objął posadę wikariusza w tutejszym kościele. Stały pobyt w parafii Myszyniec trwał zaledwie 2 lata i to w bardzo trudnym okresie I wojny światowej. Uchodząc wraz z miejscową ludnością przed pociskami, musiał ukrywać się w lasach, w najbardziej zapadłych wioskach kurpiowskich. Tam niósł ludności puszczańskiej pociechę i pomoc: „Wtedy niejeden stary Kurp brał chętnie, na moją prośbę swoje stare skrzypeczki, nawet, gdy nad wioską przelatywały pociski i wygrywał dawne melodie, smutne i wesołe, które skwapliwie zapisywałem Postanowiłem te perełki Puszczaków pozbierać i choćby tylko dla siebie na pamiątkę zostawić”.

Ks. Władysław Skierkowski był jednym z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów, który w latach 1913-1939, zapisał słownie i nutami ponad 2000 pieśni kurpiowskich. Pieśni te, stały się inspiracją dla twórczości najwybitniejszych kompozytorów polskich z Karolem Szymanowskim na czele, dzięki którym kurpiowska muzyka ludowa stała się własnością ogólnonarodową.

Gdy przyszła okupacja zachował się jak przystało na księdza i Polaka. Aresztowany przez hitlerowców 6 marca 1941 roku został osadzony w obozie w Działdowie. Zginął śmiercią męczeńską 20 sierpnia 1941 roku.

Ks. Władysław Skierkowski Puszczy Zielonej oddał serce i całe swoje dorosłe życie. Ocalił od zapomnienia pieśni, zwyczaje i obyczaje kurpiowskie. Za jego sprawą Karol Szymanowski i inni kompozytorzy mogli podnieść do rangi narodowej i światowej ludowe motywy muzyki kurpiowskiej.

11.11.1991 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia księdza Władysława Skierkowskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu w obchody 73 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz w 200-lecia nadania Myszyńcowi praw miejskich. Pomysłodawcą  i fundatorem portretu Patrona Biblioteki był ówczesny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce Pan Władysław Niksa, który pozyskał  rękopisy  Księdza Władysława Skierkowskiego oraz informacje o nim z różnych źródeł tj. Biblioteki, archiwa. Materiały te zostały wyeksponowane w dniu uroczystości w  Bibliotece Myszynieckiej. Na wniosek dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu Pani Barbary Gieryk i poparcia wniosku przez radnego Rady Gminy Pana Ryszarda Ropiaka uchwałą Rady Gminy nadano imię księdza Władysława Skierkowskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu. Odsłonięcia portretu patrona biblioteki oraz poświęcenia placówki dokonał śp.  ksiądz biskup Edward Samsel. Uroczystości towarzyszyli wojewoda ostrołęcki Stanisław Podmostko, ostrołęccy parlamentarzyści, władze gminy Myszyniec na czele z wójtem  Panem Andrzejem Niedźwiedzkim oraz mieszkańcami gminy Myszyniec. Patron naszej Biblioteki, wielki człowiek, miłośnik folkloru kurpiowskiego, który w latach  1913-1939, zebrał i spisał 2280 pieśni kurpiowskich , zyskał sobie wreszcie w Myszyńcu trwały ślad istnienia.

Dnia 21 marca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2011 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu”. 9 listopada 2011 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu  przygotowała wieczornicę poświęconą pamięci swojego patrona w 70. rocznicę śmierci oraz 20. rocznicę nadania imienia ks. Władysława Skierkowskiego bibliotece myszynieckiej.

19 listopada 2021 r. odbył się Jubileusz 30-lecia nadania imienia Księdza Władysława Skierkowskiego Bibliotece Myszynieckiej. Rok jubileuszowy upamiętnia również 80. rocznicę męczeńskiej śmierci tego wybitnego kapłana i dlatego rok 2021 w Gminie Myszyniec Uchwałą Rady Miejskiej został ogłoszony Rokiem Księdza Władysława Skierkowskiego. Ten czas to okazja do upamiętnienia życia i działalności oraz do przypomnienia zasług i dokonań Patrona Biblioteki.

My, Kurpie jesteśmy wdzięczni Księdzu Władysławowi, że oddał Kurpiowskiej Puszczy Zielonej swoje serce i całe kapłańskie życie. Ocalił od zapomnienie pieśni, zwyczaje i obyczaje kurpiowskie. Natomiast ludowe motywy kurpiowskiej pieśni i muzyki weszły na salony w utworach Karola Szymanowskiego i innych kompozytorów.