Warsztaty poszukiwanie przodków

7 października 2021 r. w Dzwonnicy Myszynieckiej odbyły się już po raz kolejny warsztaty pn. „Poszukiwanie przodków.

Genealogia dla każdego”, zorganizowane przez MGBP w Myszyńcu. W spotkaniu, które poprowadziła Pani Marta Wojciechowska, wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z bazami internetowymi, zawierającymi genealogiczną kartotekę urodzeń, małżeństw i zgonów naszych przodków, a także z zagranicznymi bazami. Dziękujemy Pani Marcie za podzielenie się swoją wiedzą i poprowadzenie tak interesujących warsztatów.