REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „Myszyniec wierszem opisany”